Legal & Finance
accountantskantoor

Controleren & verwerken van loonrun mutaties

Betrokken IT applicaties:
Microsoft 365, online loonadministratie pakket

Op de loonadviesafdeling van dit accountantskantoorworden elke maand zo’n 4000 loonadministraties gecontroleerd. De eerste slimmebot checkt elke dag automatisch in het online loonadministratie pakket, of ermutaties zijn geweest in één van de van deze administraties en rapporteert deze aan de verantwoordelijke medewerker voor controle en verwerking.

De tweede slimme bot zet vervolgens steedsaan het einde van de maand, op afroep van de verantwoordelijke medewerker, een Excelrapport met een aantal geautomatiseerde eindcontroles voor één specifiekeadministratie, klaar op Sharepoint. Daarna wordt de administratie goedgekeurd doorde medewerker en kan de maandelijkse loonrun gedaan worden.

De interactie tussen de bots en het onlineloonadministratie pakket gebeurt deels via een digitale koppeling (API) endeels via interactie met de schermen in een webbrowser (UI Automation).

Samen zorgen de twee slimme bots er zo voor,dat er zo’n 2.800 uur per jaar aan werk bespaard wordt en dat het overgeblevenwerk bovendien meer gespreid wordt over de maand.