Slimme extenties op jullie bestaande applicaties

Met de laatste en beste technologie op het gebied van Robotic Process Automation (RPA), Low-code Apps en Artificial Intelligence (AI), bouwen wij slimme extenties op Microsoft365, die veel voorkomende kantoorwerkzaamheden verder kunnen ondersteunen of zelfs volledig kunnen overnemen.

Slimme bots

De slimme bots nemen repeterend administratief werk over, dat niet makkelijk te automatiseren is binnen jullie bestaande IT applicaties zelf.

Vaak gaat het om het uitwisselen van informatie tussen bedrijfsapplicaties (ERP, CRM, HRMs) enerzijds en Microsoft 365 applicaties (Office, Outlook, Sharepoint en Teams) anderzijds.

Wat onze bots zoal doen:

Het ophalen, invoeren en controleren van orders of facturen

Het inplannen van afspraken

Het versturen van notificaties

Het maken en versturen van rapportages

Het ophalen, ordenen en opslaan van documenten

Het uitvoeren van compliance checks

Het controleren van geschreven uren

Werken met al jullie applicaties

Onze bots werken wat betreft bedrijfsapplicaties het liefste met Dynamics 365. Maar ook met andere en zelfs ook verouderde applicaties (zonder digitale koppelingen) kunnen de bots overweg, zonder deze te hoeven aanpassen: met behulp van 'UI Automation' bedienen de bots gewoon de schermen zoals normaal jouw mensen zouden doen.

Loggen in bij externe portalen

Met deze zelfde ‘UI automation’ technologie, kunnen de slimme bots bovendien ook informatie ophalen of invoeren bij externe websites, bijvoorbeeld portalen van klanten, leveranciers of overheidsinstanties.

Kunnen met AI alles aan

En met behulp van Artificial Intelligence (AI) kunnen de bots bovendien ook PDF’s lezen en verwerken, zoals orders of facturen en ingescande formulieren, ook als deze handgeschreven zijn.

Slimme apps

Daar waar de slimme bots aan de áchterkant al het repeterende werk uitvoeren, zorgen de slimme apps aan de vóórkant voor makkelijke en snelle interactie tussen jouw medewerkers enerzijds, en al jullie data en applicaties anderzijds.

Voorbeelden van slimme apps:

Een tool voor het gelijktijdig invoeren van dezelfde data in meerdere applicaties

Een tool voor het goedkeuren van verzoeken van medewerkers

Een digitaal ‘switchboard’ voor het managen van notificaties richting medewerkers

Een gebruiksvriendelijkere interface voor een verouderde applicatie

Een management dashboard

Een virtuele assistent die (interne of externe) informatie opzoekt en samenvat

Een mobiele app voor ophalen en inzien van onderhoudsgegevens op locatie

Niet alleen voor medewerkers

Behalve voor medewerkers, kunnen de slimme apps ook ingezet worden richting klanten of partners. Bijvoorbeeld in de vorm van een service portal of app, of een gebruikers dashboard.

Tandem met de slimme bots

Uiteraard kunnen met deze apps ook de slimme bots worden gemanaged. Bijvoorbeeld met betrekking tot het schedulen van de werkzaamheden, of het afvangen van uitzonderingscases waar de bot zelf niet uit komt.

Maximaal geïntegreerd

Door de nauwe integratie met Microsoft 365 (en Dynamics 365) is het overigens vaak ook een optie om in plaats van een aparte app, een ‘plug-in’ te maken voor één van jullie bestaande applicaties. Dit betekent bijvoorbeeld dat er dan gewoon een extra knop verschijnt in Teams of Sharepoint, waarmee de functionaliteit direct aangeroepen kan worden.

Onderliggende technologie

Voor het ontwikkelen van onze slimme apps & bots maken we gebruik 
van de beste low-code platformen van dit moment.

Microsoft Power Platform

In de meeste gevallen maken wij gebruik van Microsoft Power Platform. Los van de uitgebreide functionaliteit, is een groot voordeel dat dit platform naadloos integreert met jullie Microsoft 365 omgeving, waardoor zaken als gebruikersrechten en data-management al geregeld zijn, en er bestaande User Interfaces kunnen worden hergebruikt.

De benodigde licenties zijn hierdoor ook grotendeels al afgedekt in jullie bestaande Microsoft 365 licenties, waardoor de totale aanvullende licentiekosten voor de slimme apps & bots meestal zeer laag zijn.

UiPath Automation Platform

Voor uitgebreidere automatiseringen, waarbij grote en continue stromen van documenten of transacties moeten worden verwerkt, maken wij vaak gebruik van het UiPath Automation Platform.

Voor uitgebreidere automatiseringen, waarbij grote en continue stromen van documenten of transacties moeten worden verwerkt.

Microsoft AI Builder

De slimme apps & bots zijn niet alleen ‘slim’ omdat ze snel en betaalbaar gebouwd kunnen worden, maar ook omdat we ze intelligente vaardigheden kunnen meegeven, met behulp van Artificial Intelligence (AI).

In de meeste gevallen ontwikkelen we deze vaardigen met Microsoft AI Builder. Dit platform is een extentie van Microsofts Power Platform, en bevat veel voorgetrainde AI vaardigheden die makkelijk te implementeren zijn in jullie slimme apps & bots.