This is some text inside of a div block.

Effectieve procesoptimalisatie met RPA

Robotic Process Automation, ofwel RPA, beslaat het inzetten van gerobotiseerde medewerkers voor het optimaliseren en versnellen van bedrijfsprocessen.Node1 staat als bedrijf achter deze techniek vanuit het oogpunt om digitale verbeteringen in de organisatie brengen die snel waarde leveren én als katalysator dient voor verdere groei.

Samen met een van de marktleiders binnen deze technologie, UIPath, wordt er getracht een robuuste oplossing aan te meten die in dienst staat van het veranderbedrijf. Hoe dat wordt gedaan?

Robotic Process Automation, ofwel RPA, beslaat het inzetten van gerobotiseerde medewerkers voor het optimaliseren en versnellen van bedrijfsprocessen.Node1 staat als bedrijf achter deze techniek vanuit het oogpunt om digitale verbeteringen in de organisatie brengen die snel waarde leveren én als katalysator dient voor verdere groei.

Samen met een van de marktleiders binnen deze technologie, UIPath, wordt er getracht een robuuste oplossing aan te meten die in dienst staat van het veranderbedrijf. Hoe dat wordt gedaan?

Met UI Path realiseren wij razendsnel automatisering
- Jurrit Heerink, UiPath Expert

Heading

Snel kosten besparen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Super schaalbaar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Verbeterde snelheid en productiviteit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Hogere compliance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Heading

Analyse

Voor het evalueren van een mogelijke RPA implementatie, moet er op voorhand worden gekeken binnen welke bedrijfsprocessen robot-matige optimalisaties behaald kunnen worden. Door samen met de klant het gesprek aan te gaan, wordt er geprobeerd een gedeeld begrip te creëren over de toevoegingen, limitaties en mogelijkheden van de technologie.

Via deze weg kan er geïnformeerd worden gekozen om een Proof of Concept op te stellen of te kijken naar een mogelijke implementatie.


Design

De design fase bouwt voort op de scope welke is vastgesteld tijdens de analyse. In dit onderdeel worden de gekozen processen nog gedetailleerder in kaart gebracht. Binnen dit kader zal het gesprek worden gestart met de medewerkers die het dichtste bij de werkstromen staan en kan er afgekaderd en in gedetailleerde vorm een verwachting van de optimalisaties worden gedeeld.


Bouwen

De bouwfase zal de voorgestelde veranderingen binnen het design vertalen naar een daadwerkelijke implementatie. Hier zal iteratief in de vorm van sprints worden gewerkt met regelmatige releases voor het bewaken van de verwachtingen. Communicatie over de status is hierbij essentieel, en mogelijk brengt het bouwen andere kansen en mogelijkheden in beeld voor innovatie.


Testen

Voor het evalueren van de werkbaarheid van de robotisering, zal er uitvoerig worden getest binnen een test-omgeving. Deze omgeving is ingericht op basis van de architectuur en omgeving zoals  deze bij de klant aangetroffen is, en heeft de insteek om een product aan te leveren welke voldoet aan de verwachtingen van de eindgebruiker.


Implementeren

Zodra een proces wordt geaccepteerd binnen de testomgeving, zal de implementatiefase starten. Vanuit de bevindingen die reeds zijn gemaakt uit de eerdere fasen, zal er een centrale plek worden ingericht om de gedigitaliseerde medewerkers aan te sturen. Binnen deze periode wordt er gelet op de daadwerkelijke winst die wordt behaalt uit de implementatie en kan er aandacht worden besteed aan het verder uitbouwen en stabiliseren van de processen. 


Stabiliseren

Het stabiliseren van de RPA-implementatie kenmerkt zich in het inrichten van de nazorg en het incrementeel verbeteren van de optimaliseringen. Via deze weg kan de impact van het automatiseren worden geëvalueerd en kunnen de volgende stappen in de samenwerking worden gedefinieerd. Na afronding, is het mogelijk opnieuw te itereren door verschillende processtappen om de juiste en benodigde aansluiting op de organisatie te garanderen.